22. Konferencia
košických matematikov

- , Herľany

O konferencii

Konferencia košických matematikov

Cieľom konferencie je zintenzívniť stavovský život všetkých,
ktorí sa v Košiciach a okolí profesionálne zaoberajú matematikou
a formulovať hlavné oblasti ich stavovských záujmov.

Kde

V Herľanoch

Kedy

Od štvrtku do soboty
-

Konferencia 2024


Vážení priaznivci Konferencie košických matematikov,

22. ročník Konferencie košických matematikov (KKM) sa uskutoční v Učebno-výcvikovom zariadení TUKE v Herľanoch. Stravovanie sa začína obedom 25. 4. 2024 o 12:30 a končí obedom 27. 4. 2024 o 11:00. Odborný program bude pozostávať z pozvaných prednášok, prihlásených referátov a diskusií o stavovských problémoch. V rámci neho bude zaradený aj blok prednášok zameraný na otázky didaktiky matematiky a vyučovania matematiky. Program začne vo štvrtok (podľa počtu prihlásených) ráno alebo poobede. Organizátori konferencie očakávajú participáciu pedagógov zo všetkých typov škôl, vedeckých pracovníkov na poli matematických i informatických vied, aplikácií matematiky, ako aj zástupcov z komerčnej sféry. Privítajú i aktívnu účasť mladých matematikov, najmä doktorandov, ktorí na konferencii môžu prezentovať svoje vedecké výsledky a dozvedieť sa viac o práci svojich kolegov.
Konferenčnými jazykmi sú slovenčina, čeština a angličtina.

Dôležité termíny

 • Od do je potrebné odoslať elektronickú prihlášku na konferenciu.
 • V prípade, že máte záujem o aktívnu participáciu na konferencii, do zašlite abstrakt svojho príspevku v *.tex formáte v anglickom jazyku na adresu kkm.herlany@tuke.sk. Pri jeho príprave použite túto šablónu:
 • Konferencia sa uskutoční od do v Herľanoch.

Platby

 • Základný konferenčný poplatok 145 € zahŕňa 2x ubytovanie v Učebno-výcvikovom zariadení TUKE v Herľanoch v dvojlôžkovej alebo trojlôžkovej izbe, plnú penziu od štvrtka (počnúc obedom) až do soboty (končiac obedom), pitný režim počas prednášok, občerstvenie počas kávových prestávok, účastnícky poplatok, zborník abstraktov konferenčných prednášok, konferenčné materiály a spoločenské podujatie počas konferencie.
 • V prípade ubytovania v samostatnej izbe je základný konferenčný poplatok navýšený o 30 € na sumu 175 €.
 • Konferenčný poplatok pre účastníkov, ktorí nemajú záujem o kompletné ubytovacie a stravovacie služby, je v prípade pracovníkov SAV, vysokoškolských pedagógov a zástupcov z komerčnej sféry 80 €, v prípade učiteľov základných a stredných škôl 0 €. (Je možné doobjednať si stravu v nasledujúcich cenách: raňajky: 5 €, obed: 7 €, večera: 6 €. V prípade záujmu o ubytovanie na jednu noc je potrebné kontaktovať organizátorov podujatia.)
 • Z nenulových konferenčných poplatkov si členovia JSMF môžu uplatniť zľavu 5 €, členovia SSAKI 10 €.
 • Poplatok je možné uhradiť na mieste konania konferencie pri registrácii, alebo vopred bankovým prevodom na účet pobočky JSMF v Košiciach.
  IBAN účtu uvedený pozvánke je po registrácii viditeľný aj v registračnom formulári.

Pozvaní prednášajúci

Na Konferenciu košických matematikov 2024 prijali pozvanie

Katarína Cechlárová

prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zdenka Jeremiašová

Mgr. Zdenka Jeremiašová

ZŠ Lesnícka 1, Prešov

Richard Kollár

doc. Mgr. Richard Kollár, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave

Tereza Kovářová

Mgr. Tereza Kovářová, Ph.D.

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Renáta Ujháziová

RNDr. Renáta Ujháziová, PhD.

IBM Slovensko, spol. s r.o.

Roman Vodička

prof. Ing. Roman Vodička, PhD.

Technická univerzita v Košiciach

Petra Vondráková (Šarmanová)

RNDr. Petra Vondráková, Ph.D.

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ako môžete pricestovať

Autom, alebo autobusom z Košíc

Do Herľan sa viete dopraviť vlastným vozidlom alebo autobusom.
Autobusové spojenie medzi Herľanmi a Košicami je pravidelné.


Košice – Herľany (štvrtok 25. 4. 2024): priamy spoj o 6:20, 11:05, 14:25, 15:35, 16:45;
spoj s prestupom v Kecerovciach o 11:25 a 12:10;
spoj s prestupom v Bidovciach o 7:20, 12:30 a 13:40;
spoj s prestupom vo Svinici a v Bidovciach o 13:50 a ďalšie.

Herľany – Košice (sobota 27. 4. 2024): spoj s prestupom v Bidovciach o 12:04;
priamy spoj o 4:22 a 17:27.

Konferenciu podporili

Kontakt

V prípade otázok nás môžete kontaktovať

Adresa

Erika Fecková Škrabuľáková
URIVP FBERG TUKE
Němcovej 3
042 00 Košice

Telefón

+421 903 558 359

F.A.Q

 • Koferencia je určená pre učiteľov, vedcov, aplikovaných matematikov a ďalších milovníkov matematiky v každej jej podobe, nie nevyhnutne z východného Slovenska.
  V posledných rokoch sa z nej stalo medzinárodné fórum.

 • Časový rámec konferencie je taký, aby počas jej trvania aspoň raz gejzír eruptoval. V prípade, že erupcia nastane v čase niektorej z prednášok, táto bude po dobu erupcie prerušená a následne bude časový harmonogram konferencie poupravený.

 • Vítaná je každá ruka priložená k dielu aj každý sponzorský príspevok. V prípade ak chcete konferenciu podporiť, kontaktujte nás.