22. Konferencia
košických matematikov

- , Herľany

O konferencii

Konferencia košických matematikov

Cieľom konferencie je zintenzívniť stavovský život všetkých,
ktorí sa v Košiciach a okolí profesionálne zaoberajú matematikou
a formulovať hlavné oblasti ich stavovských záujmov.

Kde

V Herľanoch

Kedy

Od štvrtku do soboty
-

Konferencia 2024

Vážení priaznivci Konferencie košických matematikov,

22. ročník Konferencie košických matematikov (KKM) sa uskutoční v Učebno-výcvikovom zariadení TUKE v Herľanoch.
Stravovanie sa začína obedom 25. 4. 2024 a končí obedom 27. 4. 2024. Odborný program bude pozostávať z pozvaných prednášok, prihlásených referátov
a diskusií o stavovských problémoch. Program začne vo štvrtok (podľa počtu prihlásených) ráno alebo poobede. Organizátori konferencie očakávajú aktívnu účasť mladých matematikov, najmä doktorandov, ktorí na konferencii môžu prezentovať svoje vedecké výsledky a dozvedieť sa o práci svojich košických kolegov. Konferenčnými jazykmi sú slovenčina, čeština a angličtina.

Dôležité termíny

Platby

Pozvaní prednášajúci

Ako môžete pricestovať

Autom, alebo autobusom z Košíc

Herľany majú s Košicami pravidelné autobusové spojenie.

Konferenciu podporili

Kontakt

V prípade otázok nás môžete kontaktovať

Adresa

Erika Fecková Škrabuľáková
URIVP FBERG TUKE
B. Němcovej 3
042 00 Košice

Telefón

+421 903 558 359

F.A.Q

  • Koferencia je určená pre učiteľov, vedcov, aplikovaných matematikov a ďalších milovníkov matematiky v každej jej podobe, nie nevyhnutne z východného Slovenska.
    V posledných rokoch sa z nej stalo medzinárodné fórum.

  • Časový rámec konferencie je taký, aby počas jej trvania aspoň raz gejzír eruptoval. V prípade, že erupcia nastane v čase niektorej z prednášok, táto bude po dobu erupcie prerušená a následne bude časový harmonogram konferencie poupravený.

  • Vítaná je každá ruka priložená k dielu aj každý sponzorský príspevok. V prípade ak chcete konferenciu podporiť, kontaktujte nás.